Jak działamy

Etapy prac niezbędnych do stworzenia funkcjonalnego i wyjątkowego wnętrza:​

1

Pierwszy etap to proces przygotowawczy, w miarę możliwości oczekujemy od klienta przedstawienia nam rysunku technicznego udostępnionego przez dewelopera, bądź innej dokumentacji technicznej zawierającej informacje dotyczące funkcji ścian w projektowanym pomieszczeniu. Zanim przystąpimy do projektowania musimy mieć jasność w jakim stopniu możemy ingerować w rozkład ścian działowych. Przedstawione dokumenty pozwalają też na wstępną wycenę projektu.

2

Kolejnym etapem zależnym od wybranego pakietu jest spotkanie z inwestorem w projektowanym wnętrzu. Spotkanie ma na celu inwentaryzację lokalu i zapoznanie się z faktycznym stanem budynku. Podczas inwentaryzacji tworzymy zwymiarowany szkic i dokumentację fotograficzną pomieszczeń, istniejących przyłączy elektrycznych i hydraulicznych. Na podstawie tych informacji architekt tworzy podrys projektu i konsultuje z zarządcą budynku ewentualną ingerencję w rozkład instalacji wymagających ukrycia w ścianach bądź w stropach. W przypadku projektu wykonywanego zdalnie, czyli potocznie mówiąc na odległość, wszystkie potrzebne informacje muszą być nam przekazane przez inwestora.

3

Po inwentaryzacji nadchodzi etap spotkania z klientem w celu stworzenia arkusza preferencji, na podstawie którego architekci i projektanci będą kierować się podczas pracy nad projektem. Na spotkaniu omawiamy zapotrzebowanie na strefy w projektowanym pomieszczeniu, szczegółowe zapotrzebowanie na elementy codziennego użytku takie jak ilość umywalek, rodzaj strefy kąpielowej, miejsce konsumpcji i możliwość przyjęcia gości. Na spotkaniu ustalamy budżet przeznaczony na realizację inwestycji. Budżet to jedna z najważniejszych wytycznych dla naszych architektów, wszystkie pomysły na etapie tworzenia funkcji mieszkania muszą być tak przemyślane by inwestora było stać na realizację założeń. Kolejne etapy pracy są uzależnione od wybranego pakietu, tu przedstawiamy możliwie najszerszy wachlarz usług dostępnych w naszej pracowni. Po inwentaryzacji i spotkaniu informacyjnym dalsze etapy prac konsultowane są z klientem zdalnie, za pomocą Internetu i innych kanałów telekomunikacyjnych.

4

Po ustaleniu wszystkich niezbędnych informacji nasi architekci tworzą dwie koncepcje układu funkcjonalnego pomieszczenia w wersji PDF, następnie przesyłają je do klienta w celu weryfikacji i naniesienie ewentualnych korekt. Po zapoznaniu się z funkcją klient przesyła nam informację zwrotną wraz ze swoimi uwagami. Akceptacja układu funkcjonalnego pomieszczenia pozwala nam rozpocząć pracę nad dalszym procesem projektowania.

5

Gdy układ funkcjonalny wnętrza został zaakceptowany architekt pracujący nad projektem może rozpocząć budowanie modelu 3D pomieszczenia. To pracochłonny etap i wymaga zastosowania informacjami zawartych w arkuszu preferencji sporządzonym przez inwestora. W wizualizacjach projektant przedstawia formę zastosowanych zabudów meblowych, kolorystykę wnętrz i elementów jego wystroju oraz pozwala klientowi na zapoznanie się z faktycznym rozkładem pomieszczenia po umieszczeniu w nim wszystkich elementów. Gotowe wizualizacje w wersji JPG zostają przesłane do inwestora, klient po szczegółowym zapoznaniu się z układem może dokonać korekty brył w projekcie oraz dokonać zmian zastosowanych kolorów i tekstur. Ilość korekt w wizualizacjach jest ograniczona do dwóch. Każda kolejna powoduje poniesienie dodatkowych kosztów przez inwestora, fakt ten spowodowany jest pracochłonnością tego etapu.

6

Po akceptacji wizualizacji nadchodzi czas na rozpoczęcie prac nad projektem wykonawczym. Podczas tego etapu architekt tworzy pełną dokumentacje techniczną zawierającą:

  • 1 Projekt postawień i wyburzeń ścian działowych
  • 3 Projekt zabudowy sufitów karton gipsowych
  • 4 Projekt przyłączy hydraulicznych
  • 5 Projekt przyłączy elektrycznych
  • 6 Projekt rozmieszczenia punktów oświetleniowych
  • 7 Rzut płaski podłóg ze schematem układania gresu, parkietu, żywic i innych okładzin podłogowych
  • 8 Rozwinięcie ścian pomieszczeń ze schematem układanie okładzin ściennych i rozmieszczeniem punktów instalacji elektrycznej, hydraulicznej i CO.
  • 9 Projekt mebli na zamówienie indywidualne, każdy z projektów i ich wymiary są weryfikowane przez wykonawców podczas obmiaru przedprodukcyjnego w projektowanym pomieszczeniu.
  • 10 Zestawienie materiałowe z wyceną wszystkich elementów niezbędnych do realizacji projektu.
  • 11 Wstępne wyceny wszystkich elementów na zamówienie indywidualne np. konstrukcje szklane, meble, blaty kamienne i inne wymagające indywidualnej produkcji.

7

Po sporządzeniu wyżej wymienionej dokumentacji nadchodzi etap przekazania jej inwestorowi. Według preferencji klienta pracownia oferuje również zorganizowanie frontu robót budowlanych wraz z zamówieniem wszystkich niezbędnych elementów przez pracownię. Pracownia dysponuje bazą dystrybutorów wszystkich niezbędnych elementów służących do wykończenia wnętrz i nadania im ostatecznej formy wyrazu. Pracownia gwarantuje zakupu materiałów w najniższych na rynku cenach, za czas poświęcony na organizacje zakupów pracownia pobiera opłatę w wysokości 10% wartości zamówienia. Architekt zależnie od wybranego pakietu nadzoruje pracę ekip wykończeniowych i na bieżąco instruuje wykonawców jak radzić sobie z możliwymi komplikacjami. Wybór wykonawcy leży po stronie inwestora, my polecamy ekipy które współpracowały z autorem projektu bo tylko to może zagwarantować odpowiednią współpracę pomiędzy pracownią a wykonawcą. Pracownia nie odpowiada za jakość prac zewnętrznych firm wykonawczych. Przedstawiciel pracowni koordynuje wszystkie prace mające na celu realizację projektu i w chwili osiągnięcia celu przeprowadza z inwestorem inwentaryzacje pomieszczenia na podstawie której sporządza się arkusz odbioru inwestycji. Nadzór autorski nad projektem to najważniejszy etap gwarantujący udaną realizację, projektant powinien uczestniczyć w najważniejszych etapach odbioru prac budowlanych, powinien również parafować odbiór wszystkich zamówionych komponentów. W pakiecie kompleksowym zawarte są dwie wizyty nadzoru autorskiego na terenie województwa mazowieckiego, każda następna jest dodatkowo płatna. Koszt wizyty nadzoru autorskiego to 250.00 zł netto, koszt rozszerzonego nadzoru jest kalkulowany indywidualnie i jest zależny od zaawansowania projektu i lokalizacji inwestycji.

Minimum projektowe pracowni to kwota 2500zł.​Jeśli Nasz proces działania odpowiada Twoim oczekiwaniom, to zapraszamy do współpracy z Gabinetem Wnętrz.

Wszelkie pytania proszę kierować do nas za pośrednictwem arkusza kontaktowego lub bezpośrednio na adres mailowy zawarty na stronie pracowni w zakładce KONTAKT.

​Zostań klientem Gabinetu Wnętrz i pozwól nam zrealizować receptę na dobre wnętrze.